den-be-ca-xilong-ms30..
den-be-ca-xilong-ms30.
den-be-ca-xilong-ms30

Đèn Led bể cá XiLong MS30

Đèn Led mini XiLong MS30 thường dùng cho bể cá mini có kích thước 30 cm đến 35 cm